Rentemiddeling was tijdelijk niet mogelijk omdat we de berekening hebben aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Vanaf 29 juli a.s. kun je weer rentemiddeling aanvragen.

 

De nieuwe renteberekening bestaat uit twee delen

  • De rente van de nieuwe rentevaste periode (5, 10 of 15 jaar)
  • Een rentemiddelingsopslag

 

Hoe berekenen we de nieuwe rentemiddelingsopslag?

Stap 1:
Eerst berekenen we een vergoeding voor het tussentijds wijzigen van de hypotheek. Deze berekening is conform de AFM-leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing’ (VVA), met uitzondering van de vergoedingsvrije ruimte. Bij rentemiddeling is deze ruimte namelijk niet van toepassing. We berekenen de VVA over de hele schuldrest op moment van rentemiddeling.

Stap 2: 
Vervolgens spreiden we de VVA (uitgedrukt in een percentage) over de nieuwe rentevaste periode. Hierbij houden we rekening met het afbouwschema en berekenen we de contante waarde.

Klanten ontvangen een uitgebreide berekening voordat zij definitief voor rentemiddeling kiezen.

 

 

Verbetering bij omzetting hypotheek

Als een klant een leningdeel met een gekoppelde verzekering wil omzetten naar een andere aflosvorm, verrekent ABN AMRO vanaf vandaag de opgebouwde waarde automatisch.

Dit is mogelijk bij polissen waarvan de opgebouwde waarde bij ons bekend is en waarbij wij een afspraak met de verzekeraar hebben gemaakt. Dat geldt op dit moment voor Allianz, ASR, ABN AMRO Verzekeringen en (gedeeltelijk) Reaal.

Voordelen:

  • De afkoop van de polis hoeft niet meer aangevraagd te worden bij de verzekeraar
  • De klant hoeft niet meer te wachten op de afhandeling van de afkoop van de polis
  • De afkoopwaarde wordt direct in mindering gebracht op de offerte
  • Indien een nieuwe tariefklasse van toepassing is wordt deze direct toegepast
  • De afkoop wordt direct boetevrij geboekt; het eventuele overschot of tekort wordt achteraf verrekend door de restschuld te verhogen of verlagen