Sinds kort kan er een vaste einddatum van een leningdeel worden meegegeven bij het aanvragen van een hypotheek. Wij willen u er graag op attent maken dat het risico’s met zich kan meebrengen als u dit verkeerd invult. Het is daarom belangrijk om te weten wanneer u een vaste einddatum moet meegeven aan een leningdeel. Hieronder leest u meer over wanneer een vaste einddatum benodigd is.

 

Wanneer is een vaste einddatum benodigd?
Als er op het moment van het aanvragen van de nieuwe hypotheek sprake is van minder dan 30 jaar hypotheekrenteaftrek.

Wanneer is er geen vaste einddatum benodigd?
Als er op het moment van het aanvragen van de nieuwe hypotheek voor de consument nog 30 jaar hypotheekrenteaftrek geldt.

Let er bij het indienen van uw hypotheekaanvraag dus altijd op of er een vaste einddatum aan het leningdeel moet worden meegegeven. Vult u een vaste einddatum in bij leningen waarbij dat niet moet? Dan loopt u het risico dat de hypotheek verkeerd wordt berekend.

 

Met ingang van maandag 22 juli 2019 wijzigen wij de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.

Rentewijziging non-NHG:

Duur Mutatie
20 jaar (alleen non-NHG) -/- 0,10%