Wijzigingen in ons kredietbeleid

Aanpassing grenzen Mortgages Credit Committee (MCC)
Er is een categorie hypotheken die ter fiattering wordt voorgelegd aan de kredietcommissie (MCC). Per 1 augustus gelden de volgende grenzen:

 • Aanvragen vanaf € 750.000 als de Loan-To-Value én de Loan-To-Income meer bedraagt dan 95%
 • Aanvragen vanaf € 2.000.000 worden altijd voorgelegd. De maximale lening wordt in deze categorie beperkt tot 90% Loan-To-Value

Overige aanscherping: extra toelichting taxateur

In de volgende situaties is een extra toelichting van de taxateur nodig, als:

 • de getaxeerde marktwaarde meer dan 103% van de koopsom bedraagt.
  Toelichting van taxateur is verplicht voor het verschil tussen koopsom en marktwaarde.
 • de getaxeerde waardestijging door verbouwing groter is dan 70% van de investering. Toelichting van taxateur is verplicht voor de forse stijging van de getaxeerde waarde van de woning na verbouw. Dit geldt niet voor nieuwbouw of bij (alleen) Energie Besparende Voorzieningen.

 

Wijzigingen doelgroepenbeleid fysiotherapeuten
Per 15 juli behoren ook fysiotherapeuten tot het doelgroepenbeleid als zij toetreden tot een bestaande maatschap of een maat vervangen in een bestaande maatschap.

 

Kies een vaste einddatum in relevante situaties
Per 25 mei 2019 kun je bij een hypotheekaanvraag kiezen tussen een vaste einddatum voor één of meerdere leningdelen of de looptijd in maanden. Let goed op dat je de goede keuze invult en niet standaard voor een vaste einddatum kiest.

Waarom hebben we een vaste einddatum geïntroduceerd? 
Als de ingangsdatum van een nieuwe hypotheek verschuift, is de looptijd van verstrekte leningdelen langer dan de klant recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Met de introductie van een vaste einddatum voorkomen we deze ongewenste situatie. Wanneer de ingangsdatum van deze leningen dan verschuift, wordt de looptijd van deze leningen automatisch aangepast. Zo weet je zeker dat een leningdeel op de gewenste einddatum afgelost is.

Wanneer kies je voor de looptijd in maanden?
Bij de meeste hypotheekaanvragen geef je nog steeds de looptijd in maanden aan. Bijvoorbeeld bij een starter is de looptijd van maximaal 360 maanden leidend.

Hoe geef je een vaste einddatum aan?
Heb je gekozen voor een vaste einddatum in plaats van de doorlooptijd in maanden? Dan vul je bij de aanvraag bij het betreffende leningdeel de juiste einddatum in.

 

 

Verlengen looptijd hypotheek
Het is mogelijk om de looptijd van een lening(deel) te verlengen. Dit kan aan het einde of al tijdens de looptijd. Op 15 juli a.s. wijzigt het beleid voor het verlengen van de looptijd.

Verlengen met maximaal 30 jaar
Volgens het huidige beleid kan een klant de hypotheek op de einddatum verlengen met maximaal 10 jaar tegen dezelfde voorwaarden. Vanaf 15 juli kan een klant de hypotheek aan het einde of tijdens de looptijd met maximaal 30 jaar verlengen. De klant kan dan kiezen uit het actieve productassortiment waarbij de nieuwe hypotheekvoorwaarden gelden.

Er zijn klanten die nog een oude voorwaardenset hebben. Hierbij geldt dat de klant recht houdt op de oude voorwaarden bij verlengen. Wil deze klant de oude voorwaarden handhaven, dan mag de lening met maximaal 10 jaar verlengd worden.

Toetsen bij verlengen van de looptijd
Bij verlengen van de looptijd toetsen wij de aanvraag als volgt:

 • Toetsing op betaalbaarheid (LTI)
 • Toetsing met de box 3 woonquote als de hypotheekrente nu of binnen 5 jaar niet meer aftrekbaar is (woonbeleidregels F52, F54 en F55)
 • Toetsing op maximale verstrekking ten opzichte van de waarde van de woning (LTV)
 • Toetsing op percentage aflossingsvrij/onzeker (woonbeleidregels P03 en P17)

Nieuw: minder documenten nodig voor toetsing
Bij relatief lage verstrekkingen met een lage LTI en LTV volstaat een beperkt aantal documenten:

 • Bij loondienst: het verzekeringsbericht UWV
 • Bij pensioen: MijnPensioenOverzicht
 • Bij ondernemer: IB-aangiftes van de afgelopen 3 jaar
 • Onderpandswaarde: WOZ of Calcasa waar mogelijk

Uiteraard mogen hier ook de reguliere documenten zoals een salarisstrook + werkgeversklaring gebruikt worden.

Het beperkte aantal documenten kun je in de volgende situatie gebruiken:

 • Hypotheekschuld tot € 50.000 én;
 • Minder dan 75% LTI én;
 • Minder dan 75% LTV én;
 • Geen betalingsachterstanden van meer dan 14 dagen in het afgelopen jaar

Voldoet de situatie op een of meerdere punten niet aan bovenstaande omschrijving? Dan zijn alle reguliere documenten noodzakelijk voor toetsing.