Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheekrentetarieven per 3 juli 2019 als volgt:

  • 12 jaar vast -0,05%
  • 15 jaar vast -0,05%
  • 30 jaar vast -0,05%

De overige tarieven zijn ongewijzigd.

Klik hier voor het nieuwe renteoverzicht, geldig vanaf 3 juli 2019.

 

Met ingang van woensdag 3 juli 2019 verlaagt MUNT Hypotheken haar tarieven.

 

Nieuwe hypothekengids
MUNT Hypotheken heeft sinds deze week een nieuwe hypothekengids. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Nieuw: Seniorenpropositie vanaf 1 juli ook mogelijk voor oversluitingen.
  • Nieuw: Aanleveren taxatierapport bij nieuwbouw waarbij de erfpacht wordt afgekocht waaruit blijkt dat de afkoop tot een waardestijging leidt.
  • Uitbreiding: Aanleveren bewijs eigen woningschuld 2012; de meest recente IB aangifte of een recente schuldrestopgave van de huidige geldverstrekker in combinatie met een bewijs dat deze schuld reeds bestond op 31 december 2012.
  • Uitbreiding: De Simpel Overstap Hypotheek is nu ook mogelijk voor zelfstandigen, hiervoor moet er een inkomensverklaring worden aangeleverd.
  • Uitbreiding: Bij de Simpel Overstap Hypotheek mag de ‘boeterente’¬†ook worden meegefinancierd.