Vanaf 7 juni maakt Argenta het mogelijk om senioren te helpen die willen verhuizen van een koopwoning naar een andere goedkopere koopwoning. Hiermee volgt Argenta de seniorenpropositie die NHG afgelopen zomer lanceerde.

 

Betere doorstroming
Senioren willen vaak kleiner gaan wonen, maar krijgen door het annuïtair moeten toetsen niet altijd de hypotheek die ze nog nodig hebben, terwijl de lasten hetzelfde of lager zijn. Voor senioren die nu die lasten al dragen, is dit eigenlijk onredelijk. Ook Argenta wil senioren beter helpen met hun woonwensen.

 

Hypotheek met NHG
Senioren die willen verhuizen naar een ander (kleiner) huis kunnen wel geholpen worden wanneer we toetsen met de werkelijke lasten. Voorwaarde is wel dat de hypotheek afgesloten wordt met NHG. Het toetsen gebeurt op 3 punten: werkelijke lasten, bestendig inkomen en bestendige hypotheeklasten.

 

Werkelijke lasten
We staan toe om te toetsen met een werkelijke lastentoets in plaats van de reguliere toetsing op basis van annuïteiten. Voorwaarde is dat de werkelijke maandlast van de aangevraagde lening gelijk of lager is dan de toegestane maandlast. Dit moet echter op een verantwoorde manier worden uitgevoerd:

  • Alle wettelijke kaders en voorwaarden en normen van NHG zijn van toepassing.
  • De inkomsten van klanten uit deze doelgroep moeten bestendig zijn.
  • De hypotheeklasten worden voor langere tijd bestendig gemaakt.

 

Bestendig inkomen
Nog een belangrijke voorwaarde om een werkelijke lastentoets toe te staan, is het bestendig zijn of maken van de inkomsten. Deze voorwaarden zijn verschillend voor senioren die de AOW-leeftijd al hebben bereikt en senioren binnen 10 jaar voor de AOW-leeftijd:

  • Bij senioren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is het pensioen en de AOW al opgebouwd en het inkomen dus bestendig.
  • Bij senioren die de AOW-leeftijd binnen 10 jaar bereiken, is het onduidelijk of het verwachte pensioeninkomen gehaald gaat worden. We houden daarom geen rekening met toekomstige pensioenopbouw. Bij de toetsing gaan we uit van het reeds opgebouwde pensioeninkomen. Voor de AOW-leeftijd passen we de gebruikelijke annuïtaire toets toe.

 

Bestendige hypotheeklasten
De bestendigheid van de hypotheeklasten wordt geborgd door standaard een minimale rentevaste periode van 20 jaar* te verplichten.

Daarop zijn twee uitzonderingen mogelijk, met een minimum van 10 jaar rentevast:

  • De leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevaste periode is 85 jaar of hoger.
  • De lening aan het einde van de rentevaste periode minder bedraagt dan 50% van de waarde van de woning. Om overkreditering te voorkomen dient de geldverstrekker zorg te dragen dat de klant het renterisico van een kortere rentevaste periode kan dragen. WEW zal hier inhoudelijk niet op controleren.

* Er mag getoetst worden met een kortere rentevaste periode. Met als voorwaarde dat aan het einde van de rentevaste periode de hypotheek volledig terugbetaald is.

 

Aangepaste hypotheekkaart