Op 25 mei is er een nieuwe versie van HDN live (HDN 19). Hierbij kan een klant een vaste einddatum kiezen voor één of meerdere leningdelen bij de hypotheekaanvraag. Wanneer de ingangsdatum van deze leningen verschuift, wordt de looptijd van deze leningen automatisch aangepast.

Wil je een aanvraag met een vaste einddatum indienen?
Geef dan in je aanvraag expliciet aan dat een vaste einddatum van een leningdeel van toepassing is. Deze einddatum wijzigt niet meer, omdat wij de looptijd van deze leningen pas na het passeren van de hypotheek vaststellen. Zo weet je zeker dat een leningdeel op de gewenste einddatum afgelost is. Mocht de ingangsdatum van een lening veranderen, wijs een klant er dan op dat de maandlasten hierdoor kunnen wijzigen.

Waarom introduceren we een vaste einddatum?
Als de ingangsdatum van een nieuwe hypotheek verschuift, is de looptijd van verstrekte leningdelen langer dan de klant recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor kan een klant geen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek voor de resterende looptijd van de betreffende leningdelen. Met de introductie van een vaste einddatum voorkomen we deze ongewenste situatie. Het blijft mogelijk om een aanvraag zonder vaste einddatum te doen.

 

 

Geen gevalideerd taxatierapport meer nodig
Voor panden met agrarische bestemming kunnen taxatierapporten niet gevalideerd worden.
Tot nu toe konden klanten met woonboerderijen met agrarische bestemming niet bij ABN AMRO terecht. Daarom passen wij ons beleid aan.

Voortaan hoeft het taxatierapport voor woonboerderijen met agrarische bestemming met minder dan 3 hectare grond, zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik niet meer gevalideerd te worden. De maximale hypotheek voor deze woonboerderijen is 85% marktwaarde.

Bepaling toetsinkomen bij een Duurzaam Wonen Hypotheek (verhoging)
Voor bestaande hypotheekklanten die verhogen met een Duurzaam Wonen Hypotheek (zonder NHG) geldt een soepelere bepaling van het toetsinkomen:

  • Bij loondienst is er geen werkgeversverklaring nodig, maar volstaat een recente salarisstrook mits een klant langer dan 1 jaar in dienst is. Anders geldt de reguliere toetsing. Berekening: 12,96 x kale bruto-maandinkomen.
  • Bij ondernemers zijn de IB-aangiftes van de afgelopen 3 jaren voldoende.
    Berekening: het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar met als maximum het laatste jaar.
    Is een ondernemer korter dan 3 jaar ondernemer, dan geldt de gebruikelijke afslag op de maximale leencapaciteit.
  • Het toetsinkomen kan ook altijd o.b.v. de reguliere inkomensdocumenten worden vastgesteld.