Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht een ondertekende toestemming van iedere klant voordat ABN AMRO de persoons- en hypotheekgegevens mag delen met jou als intermediair. Deze gegevens gebruik je bijvoorbeeld om een mutatieverzoek in te dienen, advies te geven of gegevens in te zien.

Uit onderzoek begin dit jaar blijkt dat nog niet alle intermediairs een juiste toestemmingsverklaring in ieder klantdossier heeft vastgelegd. Het is belangrijk dat iedere intermediair aan deze AVG-verplichting voldoet.

Hoe voldoe je aan deze AVG-verplichting?

  • Zorg ervoor dat je van iedere klant een ondertekende toestemmingsverklaring ontvangt, vóórdat je het vinkje zet op het mutatieformulier in ‘Klant in Beeld – Beheer’. Doe dit bij iedere mutatie en/of advies.
  • Gebruik hiervoor de toestemmingsverklaring van ABN AMRO die je hier terug vindt.
  • Als je een eigen toestemmingsverklaring gebruikt, bekijk dan bij AVG-verplichting op onze site aan welke voorwaarden deze verklaring moet voldoen.
  • Bewaar deze verklaring in ieder klantdossier.