Argenta verkleint verder de verschillen in het beleid tussen NHG en zonder NHG. Vanaf 8 mei 2019 wijzigt:

  • Wijze van toetsen aflopende kredieten
  • Argenta accepteert perspectiefverklaring
  • Geldigheid werkgeversverklaring en perspectiefverklaring

Argenta houdt rekening met inkomen uit toekomstige lijfrentes

 

Wijze van toetsen aflopende kredieten

Op dit moment toetst Argenta kredieten altijd met 2% van de kredietlimiet. Om beter aan te sluiten bij de werkelijke situatie van de klant, toetsen we vanaf nu met de werkelijke lasten. De toetsing voor doorlopende kredieten wijzigt niet. Dat betekent dat vanaf 8 mei we doorlopende en aflopende kredieten als volgt toetsen:

  • Bij doorlopende kredieten toetsen we met 2% van de kredietlimiet

Bij aflopende kredieten mag getoetst worden met werkelijke lasten.

 

Argenta accepteert perspectiefverklaring

Goed nieuws! Vanaf 8 mei accepteert Argenta ook de perspectiefverklaring. Deze verklaring geeft een gewogen oordeel over de bestendigheid van de inkomsten gebaseerd op opleiding, werkervaring, huidige/vervulde functies, competenties en de arbeidsmarkt. Een goede toevoeging aan het acceptatiebeleid van flexwerkers. Zo kan een flexwerker eerder in aanmerking komen voor een hypotheek. Bekijk welke partijen de perspectiefverklaring mogen opmaken.

Een perspectiefverklaring is mogelijk voor aanvragen met en zonder NHG. Bij aanvragen zonder NHG gelden wel als aanvullende voorwaarden:

  • Alleen mogelijk in combinatie met een 2e aanvrager
  • Het hoogste inkomen moet een vast inkomen of inkomen uit ZZP (>3 jaar) zijn

De perspectiefverklaring en de daarbij behorende werkgeversverklaring mogen op de datum van de bindende offerte niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Argenta houdt rekening met inkomen uit toekomstige lijfrentes

Toekomstige lijfrentes mogen meegenomen worden bij aanvragen met NHG en zonder NHG. Belangrijk is dat het een polis of bankspaarproduct is waarin een fiscale lijfrenteclausule is opgenomen. Ook gelden onderstaande voorwaarden:

  • Toekomstige premies mogen uitsluitend meegenomen worden als het reguliere premies zijn. En minimaal een jaar voorafgaand aan de datum van de bindende offerte ook al verschuldigd waren.
  • De einddatum van de berekende uitkeringen mag niet voor de einddatum van de lening liggen.

Het inkomen uit lijfrente bepalen we aan de hand van volgende rekenregels:

  • Prognoserendement bedraagt max. 4% of het historisch rendement indien lager

De rekenrente bedraagt maximaal de Ultimate Forward Rate (UFR) zoals gepubliceerd door de De Nederlandsche Bank.

 

Acceptatiegids & Productkaart