Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheektarieven per 8 mei 2019 als volgt:

 

5 jaars tarief      – 0,04%

6 jaars tarief      – 0,04%

7 jaars tarief      – 0,04%

20 jaars tarief    – 0,05%

 

De overige tarieven blijven ongewijzigd. Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

Renteoverzicht

Renteoverzicht Verhuurhypotheek

 

Geen motiveringsformulier en Aangifte IB meer nodig

Vanaf vandaag is het niet meer nodig om voor een hypotheekaanvraag een motiveringsformulier of een Aangifte IB ten behoeve van het overgangsrecht aan te leveren. Tot nu toe vroegen wij bijvoorbeeld om een motiveringsformulier bij een oversluiting van een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 50% van de marktwaarde of wanneer de klant gebruik wilde maken van extra financiering voor energiebesparende voorzieningen. De Aangifte IB werd opgevraagd om het overgangsrecht op 1 januari 2013 van de hypotheek aan te tonen.

Beide documenten zijn vanaf nu niet meer nodig bij een hypotheekaanvraag bij Nationale-Nederlanden.