NIBC

Per woensdag 10 april 2019 wijzigen de volgende rentes:

Tariefklasse Hypotheekvorm Rentevastperiode  Verlaging/ verhoging
NIET-NHG  Annuïtair/ Lineair 1 jaar t/m 5 jaar -0,04%
    6 jaar t/m 12 jaar -0,09%
    15 jaar -0,04%
    17 jaar -0,09%
    30 jaar -0,04%
  Aflosvrij 1 jaar t/m 5 jaar +0,01%
    6 jaar t/m 9 jaar -0,04%
    10 jaar- 12 jaar- 17 jaar +0,01%
    15 jaar +0,06%
    20 jaar +0,15%
    30 jaar +0,11%
       
NHG Aflosvrij 1 jaar t/m 9 jaar + 0,05%
    10 jaar t/m 17 jaar + 0,10%
    20-25-30 jaar +0,15%

 

Klik hier voor een compleet overzicht van de nieuwe tarieven.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 9 april a.s. vóór 16.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.