Nationale-Nederlanden heeft vanaf vandaag een aantal acceptatiecriteria verruimd en dienstverlening verbeterd. Het gaat hierbij om het volgende:

 • WOZ-beschikking ook mogelijk als waardebepaling bij aankoop woning
 • Acceptatie digitale handtekening op de (ver)koopovereenkomst
 • Parafen op de koopovereenkomst niet meer nodig
 • Uitbreiding hypotheekverstrekking aan medewerkers en eigenaren uitzendbureaus
 • Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet

 

WOZ-beschikking ook mogelijk als waardebepaling bij aankoop woning
Nationale-Nederlanden accepteert vanaf nu een WOZ-beschikking als waardebepaling bij:

 1. De aankoop van een woning
 2. Het herfinancieren van een woning
 3. Het uitbreiden van de financiering op een woning

 

Wij accepteren een WOZ-beschikking bij financieringen:

 1. Van een woning voor eigen gebruik en bewoning, zonder Nationale Hypotheek Garantie
 2. Tot maximaal tot 90% van de waarde op de WOZ-beschikking bij de aankoop van de woning of het herfinancieren van de woning
 3. Tot een bedrag van maximaal € 750.000,-

Let op: als u een hypotheekaanvraag indient op basis van een WOZ-beschikking, geeft u dit dan aan bij de opmerkingen in de aanvraag. Wanneer u dit niet specifiek aangeeft, dan wordt het taxatierapport als document opgevraagd.

 

Acceptatie digitale handtekening op de (ver)koopovereenkomst
Nationale-Nederlanden accepteerde al een digitale of elektronische handtekening op een koop-/aanneemovereenkomst voor nieuwbouw. Vanaf nu accepteren we ook een digitale of elektronische handtekening op een (ver)koopovereenkomst voor bestaande bouw.

 

Parafen op de koopovereenkomst niet meer nodig
Het is niet meer nodig om alle pagina’s van de koopovereenkomst of koop-/aanneemovereenkomst door de klant van parafen te voorzien. Ondertekening van de koopovereenkomst door de verkoper(s) en koper(s) is voldoende.

 

Uitbreiding hypotheekverstrekking aan medewerkers en eigenaren uitzendbureaus
Nationale-Nederlanden verstrekt hypotheken aan medewerkers en eigenaren van een uitzendbureau dat geregistreerd is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Vanaf vandaag doen we dat ook als het uitzendbureau geregistreerd is bij:

 • De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
 • De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

 

Nationale-Nederlanden verruimt de voorwaarden van het overbruggingskrediet
Vanaf vandaag is het mogelijk om de afkoopwaarde van bankspaarrekeningen en spaarpolissen van andere aanbieders dan Nationale-Nederlanden te overbruggen. Voorwaarde is dat de klant:

 • zijn nieuwe woning financiert bij Nationale-Nederlanden én
 • verklaart dat de afkoopwaarde gebruikt wordt voor de aflossing van het overbruggingskrediet.

De geldverstrekker waar de bankspaarrekening of spaarpolis aan verpand is, moet ook akkoord gaan met de aflossing van de afkoopwaarde op het overbruggingskrediet.