Argenta wijzigt per vrijdag 8 februari 2019 haar rentetarieven. De tarieven veranderen als volgt:

  • 10 jaar rentevast gaat omlaag met 0,07%. Uitzondering is het tarief voor niet-NHG tot en met 65% (verlaging met 0,02%).
  • 1 t/m 7 jaar rentevast gaat omlaag met 0,05%. Uitzondering is het tarief voor niet-NHG tot en met 65% marktwaarde (ongewijzigd).
  • 12 t/m 30 jaar rentevast gaat voor niet-NHG tot en met 65% marktwaarde omhoog met 0,05%.
  • de rente op de overbruggingshypotheek gaat met 0,05% omlaag.

Bij Argenta heeft u voor uw klanten altijd een ruime keuze uit 16 rentevaste perioden (van driemaands variabel t/m 30 jaar) met scherpe rentes in alle risicoklassen.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Alle informatie over Argenta Hypotheken staat in de nieuwe Hypotheekgids. Hierin vindt u alle voorwaarden en het acceptatiebeleid helder op een rij.

Nieuw hierin zijn onder meer:

  • Inkomensbepaling Loondienst
  • Calcasa
  • Overbrugging op een onverkocht pand
  • Inkomensverklaring ondernemers.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 7 februari a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

 

Argenta is als geldverstrekker toegevoegd voor onze Home Invest XL leden. 

Bent u nog geen Home Invest XL relatie? Neem dan contact met ons op over de voordelen. De dossierkosten zijn dan slechts € 175 bij complete dossiers.