Verhoging mogelijk bij Verhuurhypotheek
Vanaf vandaag is het mogelijk om een verhoging aan te vragen voor de Verhuurhypotheek. Voor deze verhoging zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

De Verhuurhypotheek is een specifieke hypotheekpropositie van NN. Let er daarom bij het aanvragen op dat u dit op de juiste manier doet in uw adviespakket, zodat wij de aanvraag herkennen als een Verhuurhypotheek. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de helpdesk van uw adviespakket.

 

Bij aflossen van krediet alleen nog opheffingsbewijs nodig
Vanaf vandaag hoeft een klant bij het aflossen van een krediet alleen nog een opheffingsbewijs aan te leveren bij de aanvraag van een hypotheek. Een aflossingsbewijs van het krediet is niet meer nodig.

 

Geen motiveringsformulier meer bij hypotheek voor nieuwbouw
Bij een nieuwbouwwoning kan de klant maximaal € 15.000,- extra lenen bovenop het maximale hypotheekbedrag als deze energieneutraal is.  Tot nu toe vroegen wij hiervoor een ingevuld motiveringsformulier aan te leveren. Vanaf vandaag is dat niet meer nodig bij een hypotheekaanvraag voor nieuwbouw. Wel moet de klant de koop-/aanneemovereenkomst aanleveren waaruit blijkt dat de energie-index of het energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager is dan 0.

 

Nieuwe omschrijving document overgangsrecht
Het aanvragen van een aflossingsvrije hypotheek in box 1 is alleen mogelijk wanneer de klant recht heeft op het overgangsrecht. De klant kan dit aantonen door het aanleveren van een IB aangifte waaruit blijkt dat de klant hier recht op heeft. Om dit duidelijk te maken, hebben we de omschrijving van dit voorbehoud aangepast naar:

Een kopie van de meest recente aangifte inkomstenbelasting waaruit het overgangsrecht van uw hypotheek blijkt.

 

Onder voorwaarden ook niet-NHG hypotheek mogelijk bij negatieve BKR-codering
In sommige gevallen is het mogelijk om een hypotheekaanvraag in te dienen voor een klant met een negatieve BKR-codering. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een HY-2 registratie met een praktische aflosdatum voor een restschuld waarvoor NHG kwijtschelding heeft verleend. Vanaf vandaag is dit niet alleen mogelijk wanneer de nieuwe hypotheek met NHG wordt aangevraagd, maar ook als het een aanvraag zonder NHG betreft. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
• De kwijtscheldingsregeling wordt aangetoond met een kwijtscheldingsbrief NHG
• De BKR HY-2 registratie staat als ‘afgelost’ vermeld
• Er mag geen sprake zijn van een a codering in verband met achterstand van betaling

 

Geldigheidstermijn diverse documenten
Graag wijzen we u nog even op de geldigheidstermijn van de volgende documenten:

  • Werkgeversverklaring: maximaal 3 maanden oud vanaf de datum van de hypotheekofferte. Let op: graag de werkgeversverklaring digitaal invullen zodat wij dit document sneller kunnen beoordelen.
  • Salarisstrook: maximaal 3 maanden oud vanaf de datum van de hypotheekofferte.
  • Taxatierapport: maximaal 6 maanden oud vanaf de datum van de hypotheekofferte.

Dit geldt zowel voor een NHG-aanvraag als een aanvraag zonder NHG.