We hebben een nieuw aanvraagformulier en nieuwe voorwaarden. Beide documenten kunt u ook downloaden via deze link. Het volgende is aangepast in de voorwaarden:

  • U kunt de Garantiestelling nu ook aanvragen voor de aankoop van grond.
  • In veel gevallen kunt u de Garantiestelling nu ook aanvragen voor grond in erfpacht.
  • Wij respecteren de privacy van u en uw klant en gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens, zoals is bepaald in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Daarom hebben we de privacy verklaring geüpdatet.
  • Uw klant hoeft geen premie meer te betalen als u de Garantiestelling stopt binnen maximaal twee dagen na acceptatiedatum of voor de ingangsdatum.