Met ingang van 22 januari 2019 verhoogt Obvion de tarieven voor hypotheken met de volgende rentevastperiodes:

 3 t/m 8 jaar: + 0,10% 
 9 t/m 14 jaar: + 0,05%
 15 t/m 20 jaar: + 0,10%

 

Respijttermijn
Voor verhogingen die wij uiterlijk donderdag 24 januari 2019 vóór 15:00 uur ontvangen, geldt het oude lagere rentetarief.

Respijttermijn voor klanten met een Obvion Hypotheek
Wij (Obvion) sturen een brief over deze rentewijziging naar klanten met een Obvion Hypotheek, die gebruik kunnen maken van de Rentevrijheid en/of Rentekeuzevrijheid faciliteit.

Maakt de klant gebruik van deze faciliteit?
Dan kan de klant zijn keuze doorgeven via MijnObvion óf door het antwoordformulier terug te sturen. Deze keuze moet uiterlijk vrijdag 25 januari 2019 bij Obvion bekend zijn.

Let op: Rentevrijheid en Rentekeuzevrijheid geldt niet voor klanten met een Obvion Basis Hypotheek en een Obvion Compact Hypotheek.

 

Klik hier voor het tarievenoverzicht.