Syntrus Achmea 

Verhoging
Syntrus verhoogt haar tarieven per 16 januari 2018 voor verschillende renteperiodes. Voor de rentes die Syntrus verhoogt geldt dat u de aanvragen tegen het oude tarief bij ons kunt indienen tot uiterlijk 15-01-2019 16.00 uur.

Verlaging
Is er al een renteaanbod uitgebracht maar nog niet getekend door de klant? Dan mag, op het renteaanbod, het rentetarief handmatig aangepast worden. Laat de klant, bij de rentewijziging, een paraaf zetten.

ASR Welthuis 

Met ingang van dinsdag 15 januari 2019 wijzigen de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken. De rentewijziging geldt alleen voor de volgende aflosvormen: Aflossingsvrij, Hybride, Leven en Beleggingshypotheken. Voor de overige aflosvormen wijzigt de rente niet.

 

Rentewijzing (geldt alleen voor aflossingsvrije, hybride, leven en beleggingshypotheken):
Duur Mutatie
5 t/m 30 jaar +/+ 0,05%

Tot vandaag 18 uur kunt u nog indienen tegen het oude tarief.