Handig! | Inkomensverklaring Loondienst is toegestaan

Vanaf 1 januari 2019 is naast de werkgeversverklaring ook de Inkomensverklaring Loondienst toegestaan voor het vaststellen van het toetsinkomen. Bij de Inkomensbepaling Loondienst maken we gebruik van het UWVVerzekeringsbericht als bron, aangevuld met de Salarisstrook en de inkomensbepaling Loondienst rekentool.

Inkomensbepaling Loondienst is mogelijk voor alle aanvragen waarbij er sprake is van een actuele Loondienstbetrekking: 

•    Loondienst vast
•    Loondienst tijdelijk met intentie
•    Loondienst tijdelijk zonder intentie (flexinkomen)

Uitbreiding Inkomensverklaring Ondernemers

Het toetsinkomen van een ondernemer moet worden vastgesteld aan de hand van de Inkomensverklaring Ondernemer. Deze verklaring wordt afgegeven door een door NHG geaccepteerde onafhankelijke deskundige partij zoals Raadhuys, Pentrax of Overviewz. 

Aanvragen met NHG 
Bij aanvragen met NHG is de Inkomensverklaring Ondernemers verplicht. NHG ook mogelijk voor ZZP-ers met een dienstverband van 1-3 jaar. 
Aanvragen zonder NHG
Inkomensberekening: gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid over de afgelopen 3 kalenderjaren, met als maximum het bedrag van de inkomsten uit arbeid in het laatste kalenderjaar. Of een Inkomensverklaring Ondernemer.

 

ORV niet meer verplicht bij nieuwe NHG leningen

Goed nieuws voor nieuwe hypotheken met NHG. We vragen vanaf 1 januari 2019 geen verplichte ORV meer. Voor hypotheken zonder NHG hebben we een verplichte ORV afdekking boven 80% van de marktwaarde.

 

Verduidelijking kosten Overbruggingshypotheek

In onze eerder communicatie hadden we niet duidelijk vermeld dat gerekend moet worden met 1,85% verkoopkosten. De berekening is dan als volgt: 
Verkochte woning en ontbindende voorwaarden verstreken
Maximale overbrugging =  vrije verkoopwaarde -/- restschuld -/-  1,85% verkoopkosten.  
Onverkochte woning*
Maximale overbrugging = 90% van de vrije verkoopwaarde -/- restschuld.

* Is het pand verkocht , maar de ontbindende voorwaarden nog niet verstreken? Dan geldt de berekening zoals vermeld bij een onverkocht pand.

 

NHG plafond omhoog naar €290.000

Vanaf 1 januari 2019 kan met NHG maximaal €290.000 worden geleend. Let op! Wilt u gebruik maken van deze verruiming? Dien dan uw aanvraag in vanaf 2 januari 2019.

 

Energiezuinig wonen

Er is een Extra “klasse” toegevoegd aan afwijking op LTI in geval van een energiezuinig huis. Heeft het huis een energie-index/energieprestatie-coëfficiënt  =/< 0? Dan mag de klant €15.000 extra lenen.

Vanaf 1 januari 2019 kennen we onderstaande mogelijkheden: Woningen met A++/<0,6 energieprestatie-coëfficiënt* => €9.000 extra lenen Woning met energie-index/energieprestatie-coëfficiënt =/< 0 => €15.000 extra lenen Nul-op-de-meter i.c.m. energieprestatie-garantie van 10 jaar => €25.000 extra lenen.

 

Hypotheekgids

Bovenstaande wijzigingen verwerken we ook in de volgende publicatie van de Argenta hypotheekgids. Deze komt in februari uit.

 

Argenta is als geldverstrekker toegevoegd voor onze Home Invest XL leden. 

Bent u nog geen Home Invest XL relatie? Neem dan contact met ons op over de voordelen. De dossierkosten zijn dan slechts € 175 bij complete dossiers. Vanaf 6 dossiers op jaarbasis draait u al break-even ten opzichte van het Basis pakket en krijgt u meer service en een breder aanbod.
Zie meer informatie op onze website over Home Invest XL en meld u vandaag nog aan.