Met ingang van dinsdag 11 december 2018 wijzigt NIBC Direct haar rentevasteperiodes. Het betreft zowel een verhoging als een verlaging.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk maandag 10 december a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.