Argenta verlaagt per donderdag 29 november 2018 haar rentetarieven. De tarieven veranderen als volgt:

 • 12 jaar rentevast gaat omlaag met 0,10% voor alle risicoklassen
 • 15 jaar rentevast gaat omlaag met 0,10% voor alle risicoklassen

Bij Argenta heeft u voor uw klanten altijd een ruime keuze uit 16 rentevaste perioden (van driemaands variabel t/m 30 jaar) met scherpe rentes in alle risicoklassen.

Scherpe tarieven
Argenta biedt scherpe rentetarieven aan die vooraan in de markt staan.

Rentevaste periode  NHG  Rente zonder NHG t/m 100% marktwaarde
12 jaar 2,00% 2,50%
15 jaar 2,15% 2,65%
20 jaar 2,35% 2,85%
​25 jaar ​2,60% ​3,10%
30 jaar 2,60% 3,10%
Dit zijn de rentes voor annuitaïre/lineaire hypotheken.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Overbruggingshypotheek Argenta vernieuwd en verbeterd

 • De Argenta overbruggingshypotheek is bedoeld voor verkochte en onverkochte panden.
 • Het rentetarief voor de Argenta overbruggingshypotheek is sterk verlaagd, van 3,05% naar 2,45%.
 • De klant betaalt een eenmalige afsluitvergoeding van € 250,-.

 

Argenta berekent de maximale overbruggingshypotheek als volgt:

 1. Verkochte woning en ontbindende voorwaarden verstreken
  Maximale overbrugging => vrije verkoopwaarde -/- restschuld -/- verkoopkosten.
 2. Onverkochte woning*
  Maximale overbrugging => 90% van de vrije verkoopwaarde -/- restschuld.
  (* indien het pand verkocht is, maar de ontbindende voorwaarden nog niet verstreken zijn dan geldt de berekening zoals vermeld bij een onverkocht pand).
 • Om de vrije verkoopwaarde van het overbruggingspand aan te tonen, is een taxatierapport (validatie niet noodzakelijk) of een verkoopakte (verkocht pand waarbij de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verlopen) nodig.
 • Argenta toetst of de aanvrager dubbele lasten kan dragen voor maximaal 12 maanden. Dit gebeurt door de reguliere toetsing, en/of aantonen voldoende eigen vermogen of werkelijke lastentoets.

Voor de overbruggingshypotheek bij een onverkochte woning konden u en uw klanten gebruikmaken van een workaround. Deze komt hierbij te vervallen.

 

Home Invest XL
Bent u nog geen Home Invest XL relatie? Neem dan contact met ons op over de voordelen. De dossierkosten zijn dan slechts € 175 bij complete dossiers. Vanaf 6 dossiers op jaarbasis draait u al break-even ten opzichte van het Basis pakket en krijgt u meer service en een breder aanbod.

Zie meer informatie op onze website over Home Invest XL en meld u vandaag nog aan.