In het kader van een snel en soepel hypotheekproces is er opnieuw goed nieuws: vanaf nu gaat het (nog) sneller en makkelijker!

 

Inkomen flexwerkers 100%
Het inkomen van flexwerkers wordt vanaf nu voor 100% meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen, dit was 80%.

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het laagste inkomen van:

  • Het gemiddelde jaarinkomen van de laatste 3 jaar.
  • Het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.
  • Het huidige inkomen volgens de werkgeversverklaring.

Ook loonvervangende uitkeringen worden meegenomen bij het bepalen van het jaarinkomen.

 

Aflopen krediet voor restschuld
Heeft de aanvrager een aflopend krediet voor een restschuld? Dan mag deze vanaf nu getoetst worden op basis van werkelijke lasten in plaats van 2% van de kredietsom. De aanvrager dient daarvoor het volgende aan te tonen:

  1. Het betreft een restschuldfinanciering
  2. De werkelijke kredietlasten
  3. De rentevastperiode is gelijk aan de looptijd van het krediet

Deze punten zijn doorgaans opgenomen in de kredietovereenkomst.

 

Duur erfpacht gelijk aan NHG norm
Woningen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven, mag de (resterende) duur van het recht van erfpacht vanaf nu korter zijn dan de looptijd van de (langste deel-) lening, maar niet korter dan de helft van de looptijd van de (langste deel-) lening. Als in de overeenkomst is opgenomen dat het recht van erfpacht na de (resterende) duur onvoorwaardelijk wordt verlengd, mag de looptijd zelfs korter zijn dan de helft van de looptijd van de (langste deel-) lening.

 

Waardestijging verbouwing
Een waardestijging tot 100% hoeft niet meer voorgelegd te worden. Voorheen lag deze grens op 80%. De praktijk leert ons namelijk dat een waardestijging tot 100% goed te verklaren is. We dienen wel een verklaring van de adviseur cq makelaar te ontvangen. Een waardestijging van 100% of hoger dient nog steeds te worden voorgelegd.

 

Vrijwillig bouwdepot
Het is voor alle aanvragen toegestaan om een vrijwillig bouwdepot aan te houden.

 

Zelfstandige – aanleveren stukken van  2018
Vanaf 1 januari is het voor zelfstandige bij NHG verplicht om met een inkomensverklaring te werken. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij jullie zo spoedig mogelijk informeren.

Voor aanvragen zonder NHG gelden onze normen zoals bekend in de kredietgids. Wij hanteren voor de stukken over 2018 dezelfde aanleverdata als afgelopen jaar. Dit betekent dat:

  • Vanaf 1-1-2019 de jaarstukken en IB-aangifte 2018 automatisch worden opgevraagd.
  • Vanaf 1-1-2019 het verplicht is om de definitieve jaarstukken 2018 aan te leveren.
  • Vanaf 1-4-2019 het verplicht is om de IB-aangifte 2018 aan te leveren.

Let op: het gaat hierom de aanvraagdatum.

Aanvragen ingediend voor 1-1-2019 is het ook mogelijk om uit te gaan van de cijfers van 2018. Zelfs als de beoordeling van de stukken nog voor 1-1-2019 is. Aanvragers dienen hiervoor de definitieve jaarstukken van 2018 aan te leveren.