Op woensdag 7 november 2018 verhoogt Lloyds Bank de rente van de aflossingsvrije hypotheken voor alle rentevastperioden en het rentepercentage voor het overbruggingskrediet met 0,10%. Daarnaast verlagen ze de rente van de rentevastperiode van 30 jaar met NHG met 0,01% voor annuïtaire- en lineaire hypotheken.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Update acceptatieregels

  • Overlijdensrisicoverzekering: Lloyds Bank stelt een overlijdensrisicoverzekering verplicht voor het hypotheekbedrag boven 80% van de marktwaarde van de woning. Dit geldt voor hypotheken met en zonder NHG.

De verplichting geldt alleen voor het bedrag van de Lloyds Bank Hypotheek. De Starterslening en het overbruggingskrediet tellen niet mee voor de bepaling van de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering.

  • Toepassing Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet: Naast de toepassing van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (artikel 4.3) op Lloyds Bank hypotheken met NHG, is vanaf heden deze regeling ook toegestaan voor Lloyds Bank hypotheken zonder NHG zolang de LTV van 90% niet wordt overschreden.

Alle wijzigingen die wij tussentijds communiceren maar die nog niet in de meest recente Hypotheekgids staan, kun je terugvinden op LloydsBank.nl/hypotheekgids.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 6 november a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.