Per 1 november 2018 wijzigt Colibri Hypotheken haar rentetarieven. Het betreft een rentedaling.

De volgende rentetarieven zijn aangepast:

Lineair + Annuiteiten:
15 jaar: -0,03%
20 jaar: -0,03%
25 jaar: -0,03%
30 jaar: -0,03%

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.