De nieuwe rente gaat in op 19 oktober 2018

Kijk bijvoorbeeld naar het 20 jaars tarief van onze Basishypotheek:

NHG
t/m 60% marktwaarde
t/m 80% marktwaarde
t/m 90% marktwaarde
meer dan 90% marktwaarde
2,44
2,49
2,60
3,00
3,30
%
%
%
%
%

 

Klik hier voor het nieuwe tarievenoverzicht.

 

Aanvraag
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 18 oktober a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.