Met ingang van 3 oktober 2018 verhoogt Aegon de hypotheekrente. In de tabel hieronder ziet u precies wat de wijzigingen zijn.
 

 Rentetype NHG Rente tot en met 67,5% van de marktwaarde Rente tot en met 81% van de marktwaarde Rente bij meer dan 81% van de marktwaarde
t/m 20 jaar +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
t/m 25 jaar +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
t/m 30 jaar +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
 

U leest meer over de rentewijziging in dit rentebericht. Dit vervangt het bericht van 29 augustus 2018.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 4 oktober a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.