Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheekrentetarieven per 5 oktober 2018 als volgt:

10 jaar vast +0,12%

 

De overige tarieven zijn ongewijzigd.

Klik hier voor het nieuwe renteoverzicht, geldig vanaf 5 oktober 2018.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 4 oktober a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.