Het Verenigd Koninkrijk verlaat eind maart 2019 de Europese Unie. Ondanks dat er rondom de Brexit nog veel onzekerheid heerst, bereiden we ons hier, als Britse bank, zo goed mogelijk op voor. Om de continuïteit van onze dienstverlening voor onze klanten te kunnen blijven waarborgen, zijn we genoodzaakt om een tijdelijke maatregel te nemen. Hypotheekaanbiedingen die vanaf 1 oktober 2018 worden uitgebracht, moeten binnen drie maanden passeren. Dit betekent dat het verlengen van een bindend hypotheekaanbod tijdelijk niet mogelijk is. In deze e-mail leest u hier meer over.

 

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor onze bank?
Op dit moment worden onze hypotheekaanbiedingen uitgebracht door Bank of Scotland plc onder de handelsnaam Lloyds Bank. Bank of Scotland plc is een Britse bank die in Duitsland en Nederland werkt met Europese paspoorten. Nadat het Verenigd  Koninkrijk de Europese Unie verlaat, bestaan de Europese paspoorten niet meer. Daarom is Bank of Scotland plc van plan de retailactiviteiten van haar Duitse en Nederlandse bijkantoren over te dragen aan een nieuwe bank die wordt opgezet in Duitsland. Hiervoor is een nieuwe bankvergunning aangevraagd bij de Duitse autoriteiten.

 

Nadat deze vergunning is verkregen, wordt voor Nederland een Europees paspoort aangevraagd. Deze nieuwe bankvergunning stelt ons in staat onze Europese retailactiviteiten voort te zetten nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. We verwachten dat de vergunning nog dit jaar wordt goedgekeurd.

 

Waarom is het verlengen van de geldigheidsduur tijdelijk niet mogelijk?
Omdat het Europees paspoort van Bank of Scotland plc door de Brexit komt te vervallen, moeten hypotheekaanbiedingen die worden uitgebracht door Bank of Scotland plc voor maart 2019 passeren. Daarom kunnen we vanaf 1 oktober 2018 tijdelijk geen nieuwe hypotheekaanbiedingen uitbrengen die kunnen worden verlengd en is de geldigheid beperkt tot drie maanden.

 

Tijdelijke maatregel
We benadrukken dat deze maatregel tijdelijk is. Op het moment dat we vanuit een nieuwe entiteit hypotheekaanbiedingen kunnen uitbrengen, heffen we deze beperking direct op. We houden u op de hoogte.