Argenta verlaagt per donderdag 20 september 2018 haar rentetarieven. De tarieven wijzigen als volgt:

  • 1 t/m 7 jaar rentevast gaan omlaag met 0,10%
  • 10 jaar rentevast gaat omlaag met 0,05%
  • Rente overbruggingshypotheek gaat omlaag met 0,10%

Bij Argenta heeft u voor uw klanten altijd een ruime keuze uit 15 rentevaste perioden (van driemaands variabel t/m 30 jaar) en risicoklassen.

Klik hier voor het tarievenoverzicht.

 

Syntrus
De nieuwe rente gaat in op 20 september 2018

Klik hier voor het tarievenoverzicht.