Wat verandert er?
Bij Lloyds Bank was het al mogelijk om een overbruggingskrediet af te sluiten als de oude woning al is verkocht, maar de transportakte nog niet is ondertekend bij de notaris.

De oude woning is al verkocht: de transportakte is nog niet ondertekend
Maximale overbruggingskrediet: 100% van de verkoopprijs min de hypotheekschuld
Aan te leveren documenten: verkoopakte huidige woning en schuldrest huidige hypotheek en een document waaruit blijkt dat de dubbele lasten gedurende de looptijd van het overbruggingskrediet kunnen worden betaald.

Vanaf nu kan uw klant ook een overbruggingskrediet bij Lloyds Bank afsluiten in een van de volgende situaties:


1. De oude woning is al verkocht: de ontbindende voorwaarden zijn nog niet verstreken

Maximale overbruggingskrediet: 90% van de verkoopprijs min de hypotheekschuld

Aan te leveren documenten: Calcasa-waardeverklaring (betrouwbaarheid minimaal ‘gemiddeld’) of taxatierapport, verkoopakte huidige woning, schuldrest huidige hypotheek en een document waaruit blijkt dat de dubbele lasten minstens twaalf maanden betaald kunnen worden.

Een kortere termijn voor het aantonen van de betaalbaarheid van de dubbele lasten kunt u op voorlegbasis bij ons indienen.

 

2. De oude woning is nog niet verkocht: de oude woning staat wel te koop
Maximale overbruggingskrediet: de laagste van de actuele marktwaarde en de verwachte verkoopprijs volgens de verkoopopdracht x 90% min de hypotheekschuld.

Aan te leveren documenten: Calcasa-waardeverklaring of taxatieoverbrugging, schuldrest huidige hypotheek, verkoopopdracht huidige woning of een ander bewijs waaruit blijkt dat de woning actief te koop wordt aangeboden, en een document waaruit blijkt dat de dubbele lasten minstens twaalf maanden betaald kunnen worden.

Bij bestaande bouw is de maximale looptijd van het overbruggingskrediet een jaar. Als het nodig is, kan de looptijd eenmalig met zes maanden worden verlengd. De maximale looptijd bij nieuwbouw is twee jaar. Bij nieuwbouw is het verlengen van de looptijd niet mogelijk.

 

Belangrijk om te weten

Andere belangrijke regels voor het afsluiten van een overbruggingskrediet zijn:

  • De hypotheek voor het kopen van de nieuwe woning wordt ook afgesloten bij Lloyds Bank.
  • Voor het afsluiten of het verlengen van een overbruggingskrediet betaalt de klant ons geen behandelkosten.
  • De klant betaalt geen vergoeding voor het (tussentijds) aflossen van het overbruggingskrediet.