Het aantal zzp’ers groeit explosief. Jaarlijks starten meer dan 130.000 Nederlanders een onderneming, een flink aantal van hen als zzp’er. En dat aantal blijft stijgen. Argenta heeft haar acceptatiebeleid voor zzp’ers verbeterd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 

Hypotheek zonder NHG
De maximale leencapaciteit voor de zzp’er is verhoogd van 65% naar 100% van de marktwaarde van de woning.

 

Hypotheek met NGH

  • De leencapaciteit was al 100% van de marktwaarde van de woning.
  • Argenta biedt nu ook zzp’ers die 3 jaar of minder actief zijn, de mogelijkheid een lening met NHG te sluiten. Indien de zzp’er minimaal 1 jaar actief is, dient de vaststelling van het toetsinkomen door een externe partij te gebeuren. Het toetsinkomen wordt vastgelegd in een inkomensverklaring. De door NHG geselecteerde partijen voor het opstellen van een inkomensverklaring zijn: Raedhuys, Pentrax en Overviewz.

 

Eén rentebeleid
Argenta biedt scherpe rentes voor haar hypotheken. Ook zzp’ers profiteren daarvan. Of iemand nu zzp’er of in loondienst is, maakt voor ons niet uit. We hanteren één rentebeleid.

 

Minder stukken aanleveren
Wanneer iemand 3 jaar of langer zzp’er is, dan kan hij of zij een hypotheek aanvragen, zowel met als zonder NHG. Wel hebben we van de klant dan 3 IB-aangiftes nodig met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten. Het toetsinkomen wordt bepaald door de gemiddelde nettowinst over deze 3 kalenderjaren met als maximum de nettowinst uit het laatste kalenderjaar. De nettowinst wordt bepaald door het ‘saldo fiscale winstberekening’ uit de IB-aangiftes.

 

Maximale verstrekking ook omhoog voor DGA’s
Ook voor Directeuren/Grootaandeelhouders (DGA’s) geldt dat de maximale verstrekking is verhoogd van 65% naar 100% van de marktwaarde voor zowel een hypotheek met als zonder NHG. Hierbij gelden de acceptatienormen van NHG. Bij een DGA kijkt Argenta naar het gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid over de afgelopen 3 jaar.

 

Unieke mogelijkheid tot renteverlenging: natuurlijk ook voor ondernemers en zzp’ers
Argenta biedt sinds kort een unieke mogelijkheid tot renteverlenging. De geldigheid van ons renteaanbod is standaard 4 maanden, maar dit kan verlengd worden met maar liefst 8 maanden. Dit geldt ook voor ondernemers en zzp’ers.

 

Argenta is als nieuwe geldverstrekker toegevoegd voor onze Home Invest XL leden. 

Bent u nog geen Home Invest XL relatie? Neem dan contact met ons op over de voordelen. De dossierkosten zijn dan slechts € 175 bij complete dossiers. Vanaf 6 dossiers op jaarbasis draait u al break-even ten opzichte van het Basis pakket en krijgt u meer service en een breder aanbod.

Zie meer informatie op onze website over Home Invest XL en meld u vandaag nog aan.