Beste Relatie,

NIBC verhoogt haar 30 jaars Niet NHG tarief per 29 augustus 2018 met 0,25%. Met dit schrijven willen we u graag informeren over deze rentewijziging.

Het nieuwe tarief is van kracht vanaf 29 augustus 2018. Voor nieuwe aanvragen, verhogingen of mutaties op bestaande leningen die we vandaag28 augustus 2018 vóór 17.00 uur ontvangen, geldt het oude lagere tarief.