Verhuizen op latere leeftijd is makkelijker geworden. Vanaf 17 juni zijn de hypotheeknormen onder NHG voor senioren verruimd. Slechts een aantal aanbieders bieden dit aan. Via Home Invest is het mogelijk bij Aegon (in overleg), ASR, ING en Lloyds. Meerdere zullen volgen

Een knelpunt in de hypotheekverstrekking is de lagere maximale hypotheek als de pensioenleeftijd nadert. Omdat geldverstrekkers al 10 jaar voor de AOW-leeftijd rekening houden met de (vaak lagere) pensioenleeftijd kan minder geleend worden.

Verhuizen op latere leeftijd is hierdoor vaak een probleem. Terwijl door kleiner te gaan wonen, een besparing gerealiseerd kan worden.

Ruimere hypotheeknormen onder NHG
Nationale Hypotheek Garantie biedt nu een oplossing voor ouderen die willen verhuizen. Onder de garantie mag de hypotheek 10 jaar voor de AOW-datum getoetst worden op basis van de werkelijke maandlasten.

Voor de ruimere leennormen onder NHG moet de hypotheek aan een aantal voorwaarden voldoen:
●    De nieuwe woning mag niet meer kosten dan 265.000, de NHG-grens voor dit jaar.
●    Ook mag onder NHG maximaal 50% van de hypotheek aflosvrij zijn
●    Men moet reeds een eigen woning bezitten en de nieuwe woning moet uw hoofdverblijf worden.
●    De nieuwe maandlast mag niet hoger zijn dan uw huidige maandlast.
●   Men moet kiezen voor een rentevasteperiode van minimaal 20 jaar; of
minimaal 10 jaar als aan het einde van de rentevastperiode de jongste partner 85 jaar of ouder is of wanneer de hypotheek 50% van de woningwaarde is.

Rekenvoorbeeld: aankoop woning 250.000
●    Inkomen: pensioeninkomen (incl. AOW) en een AOW-uitkering van respectievelijk: € 30.000,- en € 10.500,-.
●    Nieuwe hypotheek onder NHG: € 125.000,-, aflosvrij en € 125.000,- annuïteit. Beide met een looptijd 30 jaar en rentevast 20 jaar van 2,75%.

Uitgaande van de nieuwe toetsing van 2,75% en de looptijd van 30 jaar kan onder oude regels maximaal € 215.000,- geleend worden. Te weinig om de nieuwe woning te kopen.

De nieuwe hypotheek levert een bruto maandlast op van € 797,-. De werkelijke woonlast bedraagt dus (€ 797,- x 12 =) € 9.564,-. Dit is minder dan de 26% van het inkomen (oftewel € 10.530,-) dat aan de hypotheeklast mag worden uitgegeven. Ook is de nieuwe bruto maandlast lager dan de huidige.

Dit betekent dat, met de ruimere hypotheeknormen onder NHG, de nieuwe woning wél gefinancierd kan worden.

Meer informatie of video’s voor uw klanten met uitleg? kijk hier

Meerdere geldverstrekkers zullen volgen voor de nieuwe toetsing. Wij hopen u hiermee weer voldoende geinformeerd te hebben. Vragen ? neem contact met ons op.