Nationale-Nederlanden heeft 5 acceptatiecriteria verruimd:

 1. Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet
 2. Geen taxatie nodig bij projectmatige nieuwbouw tot € 1.000.000,-
 3. Geen losse verbouwingsspecificatie nodig
 4. Eén bankafschrift voor aantonen eigen middelen
 5. Financieringsopzet niet meer als apart stuk opgevraagd

 

 1. Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet

De voorwaarden voor een overbruggingskrediet zijn als volgt verruimd:

 1. Als de huidige woning van de klant nog niet (onvoorwaardelijk) is verkocht, stellen wij de maximale hoogte van een overbruggingskrediet op 100% MW -/- voorbelasting (dit was 90%).
 2. Bij verkoop van de woning mag, na aflossing van het overbruggingskrediet, het meerdere van de gerealiseerde netto-verkoopopbrengst helemaal worden gebruikt voor boetevrije aflossing op de hypotheek, ook als die extra aflossing meer is dan 10% van de hoofdsom van de nieuwe hypotheek. Let op: de extra aflossing na verkoop moet via de notaris verrekend worden.
 3. Het is mogelijk om de afkoop van bestaande spaar- en poliswaardes in BSP, VSH, OSH, Europolissen (allen 100%), beleggingspolissen (90%) en Beheerd Beleggen- vermogens (90%) te overbruggen als de klant:
  • zijn nieuwe woning financiert bij Nationale-Nederlanden én
 • de waarde van die aflossingsvoorzieningen gebruikt voor de aflossing van het overbruggingskrediet

 

 1. Geen taxatie nodig bij projectmatige nieuwbouw tot € 1.000.000,-

De grens voor een verplichte taxatie bij projectmatige nieuwbouw is verhoogd van € 500.000,- naar € 1.000.000,-. Dit betekent dat de klant geen taxatierapport nodig heeft wanneer het bedrag in de koop-/aanneemovereenkomst (zonder meerwerk) vermeerderd met bouwrente en renteverlies lager is dan € 1.000.000,-.

 

 1. Geen losse verbouwingsspecificatie nodig

Naast het taxatierapport hoeven klanten vanaf vandaag geen losse verbouwingsspecificatie meer aan te leveren.  De verbouwingspecificatie is één van de bijlagen van het vernieuwde taxatierapport. Nationale-Nederlanden vraagt bij hypotheekaanvragen voortaan om een taxatierapport inclusief alle bijlagen. De losse verbouwingsspecificatie is daarom niet meer nodig.

 

 1. Eén bankafschrift voor aantonen eigen middelen

Nationale-Nederlanden vraagt voortaan nog maar één kopie van een bankafschrift op om de eigen middelen aan te tonen voor de dubbele lasten, het verkoopverlies en het financieringstekort. Uit dit bankafschrift moet blijken dat de klant over voldoende eigen middelen beschikt om deze bedragen te betalen. Heeft de klant geen dubbele lasten of verkoopverlies? Dan hoeven de eigen middelen alleen aangetoond te worden als het financieringstekort groter is dan € 25.000,-.

 

 1. Financieringsopzet niet meer als apart stuk opgevraagd

De financieringsopzet wordt vanaf vandaag niet meer als apart stuk opgevraagd bij hypotheekaanvragen. Bij herfinanciering NHG wordt de financieringsopzet nog wel als apart stuk opgevraagd.