Nieuwe Hypotheekgids
Per 1 juli hebben wij de voorwaarden voor onze klanten verbeterd. Hieronder kunt u alle nieuwe documenten downloaden:

> Hypotheekgids
> Productkaart
> Checklist

Belangrijkste wijzigingen
In de nieuwsbrief van mei hadden wij al een aantal wijzigingen gecommuniceerd. Deze zijn nu ook verwerkt in de nieuwe Hypotheekgids. Hieronder de belangrijkste wijzigingen die per 1 juli in zijn gegaan.

  • ORV niet langer verplicht (voorheen paragraaf 4.5)
  • Bepaling maximale verstrekking nu NHG volgend (niet langer gemaximeerd op koopsom) (paragraaf 3.1)
  • Heldere voorwaarden voor klanten met niet-Nederlandse nationaliteit (paragraaf 5.5)
  • Verduidelijking en uitbreiding mogelijkheden wijzigingen op rentevoorstel (paragraaf 1.2)
  • Verduidelijking aantonen dubbele lasten (paragraaf 12.3)
  • Echtscheiding hoeft niet meer rond te zijn voor aanvraagdatum (paragraaf 11.4)
  • Minimaal leningdeel en overbrugging verlaagd naar €5.000,- (paragraaf 4.1)

 

Merius Hypotheken