Met ingang van maandag 2 juli 2018 wijzigen ze de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.

 

Rentewijziging, deze geldt voor de aflosvormen aflossingsvrij, hybride, beleggings- & levenhypotheken:

Duur Mutatie
5 t/m 20 jaar +/+ 0,05%

 

Rentewijziging (geldt voor alle aflosvormen):

Duur Mutatie 
25, 30 jaar +/+ 0,05%

 

Klik hier voor het nieuwe renteblad.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 29 juni a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.