Florius wijzigt per 1 juli 2018 het beleid voor aflossingsvrije hypotheken en onzekere hypotheekvormen. Dit heeft consequenties voor nieuwe en bestaande klanten. Het beleid geldt voor alle bindende hypotheekoffertes die vanaf 1 juli a.s. worden uitgebracht. Verwacht je dat een klant pas ná 30 juni een bindende offerte kan ontvangen? Neem dan onderstaande informatie mee bij je advisering en het aanvraagtraject.

In het kort de wijzigingen die per 1 juli a.s. gelden:

1. Onzekere aflosvormen worden per 1 juli gelijkgesteld aan aflossingsvrije hypotheekvormen
2. Tot maximaal 50% MW financiering met aflossingsvrij of onzekere aflosvorm – met explain mogelijkheden op:  2a. Explain bij lage LTI op maximaal MW aflossingsvrij of met onzekere aflosvorm
2b. Explain op LTI bij bestaande aflossingsvrije of onzekere leningdelen in geval van mutatie of
verhoging
3. Einde economische looptijd en gepensioneerd: aflossingsvrije/onzekere aflosvorm mag mee tot max 75% MW
4. Overbruggingslening en lening op de “verkochte” woning tot 100% aflossingsvrij mogelijk

 

Hierna volgt een toelichting op de wijzigingen.

1. Onzekere aflosvormen per 1 juli gelijkgesteld aan aflossingsvrije aflosvorm 
Bij onzekere aflosvormen zoals beleggen of levenhypotheken is het onzeker of het doelkapitaal aan het einde van de looptijd behaald wordt. Mogelijk blijft daardoor een restschuld over. Daarom stelt Florius deze onzekere aflosvormen gelijk aan aflossingsvrije hypotheken. In de FAN omgeving vindt u het overzicht van de specifieke hypotheekvormen en productnamen waarop dit van toepassing is.


2. Tot maximaal 50% MW financiering met aflossingsvrij of onzekere aflosvorm 

Vanaf 1 juli mag tot maximaal 50% MW aflossingsvrij of met een onzekere aflosvorm gefinancierd worden. Dit geldt voor alle nieuwe hypotheekaanvragen (aankoop, verhuizen en oversluiten) alsook voor (deels) aflossingsvrije verhogingen ofverhogingen met een onzekere aflosvorm. Zowel met als zonder NHG.
Er zijn twee explainsituaties – zie 2a en 2b – waarbij méér dan 50% MW financiering met aflossingsvrij of onzekere aflosvorm aangevraagd kan worden:

2a. Explain bij lage LTI op maximaal MW aflossingsvrij of met onzekere aflosvorm  in geval van nieuwe lening
Heeft de klant een lage LTI (financieringslasten lager dan 60% van de toegestane maandlast) dan mag tot maximaal 75% van de financiering aflossingsvrij of met een onzekere aflosvorm zijn. U kunt een aanvraag met deze explain indienen omdat deze klanten een lager betalingsrisico lopen. Zij hebben een inkomensbuffer waardoor zij een inkomensdaling beter kunnen opvangen.

2b. Explain op LTI bij bestaande aflossingsvrije of onzekere leningdelen in geval van mutatie of verhoging:
Wanneer een klant een mutatie of verhoging aanvraagt waar het restschuldrisico toeneemt (bijv. omzetten naar aflossingsvrij of aflossingsvrije verhoging van de hypotheek), dan toetst de bank het aandeel aflossingsvrij/onzeker op basis van de actuele marktwaarde.

Regulier geldt: tot max 50% aflossingsvrij / onzekere aflosvorm. Ook hier geldt de explain van maximaal 75% aflossingsvrij/onzeker bij een lage LTI.

Een voorbeeld waarbij het huidige aflossingsvrije deel < 50% MW is en de klant een verhoging wenst: 

 • Bestaande hypotheek € 100.000 geheel aflossingsvrij
 • Actuele marktwaarde is € 240.000
 • Gewenste verhoging € 50.000

Uitwerking: 50% van de actuele marktwaarde mag aflossingsvrij zijn, dit is € 120.000. Er is al een aflossingsvrij deel van € 100.000. De hypotheek kan met max. € 20.000 aflossingsvrij worden verhoogd. Overige € 30.000 moet annuïtair of lineair afgelost worden.

Explain op LTi bij aflossingsvrij: heeft de klant een LTi <60%, dan mag 75% MW (75% van € 240000 = € 180.000) aflossingsvrij zijn. Verhoging van € 50.000 mag dan helemaal aflossingsvrij zijn.

 

Een voorbeeld waarbij het aflossingsvrije deel meer dan 50% MW is en de klant een verhoging wenst en een lage LTi heeft

 • Bestaande hypotheek € 150.000 geheel aflossingsvrij
 • Actuele marktwaarde is € 240.000
 • Gewenste verhoging € 50.000

Uitwerking: de hypotheek kan in basis niet aflossingsvrij worden verhoogd, omdat het huidige aflossingsvrije deel meer dan 50% MW is. Het bestaande aflossingsvrije deel hoeft niet aangepast te worden. De verhoging moet annuïtair of lineair afgelost worden. Maar als de klant een LTI van < 60% heeft, zijn er mogelijkheden:
Explain op LTI bij aflossingvrij: als de klant LTI van <60% heeft, mag 75% MW (75% van € 240000 = € 180.000) aflossingsvrij zijn. De hypotheekverhoging mag dan max € 30.000 aflossingsvrij zijn en de overige € 20.000 moet annuïtair of lineair afgelost worden.

Let op: een aflossingvrije of onzekere aflosvorm is niet toegestaan bij:

  • tijdelijke erfpacht/opstal
  • verhuur van de woning aan familie
  • aankoop pied-à-terre
  • leningdeel restschuld


3. Einde economische looptijd en gepensioneerd: aflossingsvrije/onzekere aflosvorm mag mee tot max 75% MW 

Bereikt de hypotheek het einde van de economische looptijd en is de klant inmiddels gepensioneerd? Gepensioneerden mogen hun bestaande aflossingsvrije/onzekere leningdelen bij Florius meenemen naar een nieuwe Florius hypotheek tot max. 75% MW bij het intern oversluiten van de lening in verband met het einde van de economische looptijd.
(Voor niet-gepensioneerden geldt: financiering tot max 50% MW met aflossingsvrije/onzekere aflosvorm).

 

4. Overbruggingslening en lening op de “verkochte” woning tot 100% aflossingsvrij mogelijk 
Voor doorstromers met overwaarde op de oude woning mag de overbruggingslening 100% aflossingsvrij zijn. Ook de hypotheek op de oude woning mag omgezet worden naar 100% aflossingsvrij wanneer de nieuwe financiering bij ons is afgesloten. Overbruggingsleningen blijven voor het bepalen van het percentage aflossingsvrij buiten beschouwing.