Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheektarieven per 20 juni 2018 als volgt:

15 jaar  -0,10%
20 jaar  -0,05%

De overige tarieven blijven ongewijzigd.
Klik hier voor de nieuwe tarieven.

 

Merius heeft de rentetarieven gewijzigd.

Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.

 

Marktwaarde Periodes Wijziging
LTV t/m 60% 10 –  jaar. -0.05%
LTV >60% t/m 80% 10 –  jaar. -0.05%
LTV >80% t/m 95% 10 – 15 – 20 –  jaar. -0.05%

 

Klik hier voor de nieuwe tarieven.