Merius heeft de rentetarieven gewijzigd.

Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.

 

Marktwaarde Periodes Wijziging
LTV t/m 60% 15 – 20 – 25 – 30 –  jaar. -0,05%
LTV >60% t/m 80% 15 – 20 – 25 – 30 –  jaar. -0,05%

 

Klik hier voor de nieuwe tarieven.

 

Belangrijke wijzigingen Hypotheekgids
Merius Hypotheken verwacht in juli een nieuwe Hypotheekgids te publiceren. Vooruitlopend op deze nieuwe gids gaan onderstaande wijzigingen per direct in:

  • Bij een (nog niet) definitief verkochte woning gaat Merius Hypotheken uit van 100% van de verkoopopbrengst (in plaats van 90% of 98%). Let op: dit geldt niet voor de bepaling van de maximale overbrugging (98%);
  • De werkgeversverklaring hoeft niet meer in kleur te worden aangeleverd;
  • Bij flexers/tijdelijk zonder intentie hoeft geen arbeidsovereenkomst meer aangeleverd te worden;
  • Bij inkomen uit familierelatie hoeft de werkgeversverklaring niet langer door een accountant te worden opgemaakt en ondertekend.

 

Aanleveren bankafschriften
Als u bankafschriften aanlevert voor de bijschrijvingen, hoeft u alleen de bijschrijvingen zelf aan te leveren en geen extra pagina’s.

Besluit u toch om extra pagina’s aan te leveren? Dan kan dit onze korte verwerkingstijden vertragen.