Nationale-Nederlanden heeft vanaf vandaag een aantal acceptatiecriteria verruimd en dienstverlening verbeterd.

 

1. Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet

Nationale-Nederlanden heeft de voorwaarden voor een overbruggingskrediet verruimd. Als de huidige woning van de klant nog niet (onvoorwaardelijk) is verkocht, stellen wij de maximale hoogte van een overbruggingskrediet op 100% MW -/- voorbelasting (dit was 90%).

 

2. Geldigheid offerte nieuwbouw naar 12 maanden

Een hypotheekofferte van Nationale-Nederlanden voor een nieuwbouwwoning is standaard 6 maanden geldig. Deze offerte kan met maximaal 6 maanden verlengd worden (dit was 3 maanden). De bereidstellingsprovisie voor de verlengingsperiode blijft gehandhaafd op 0,2% per maand.

 

3. Toetsen Persoonlijke Lening op werkelijke maandlasten mogelijk

Nationale-Nederlanden toetst de betalingsverplichting van kredieten standaard op 2% van de kredietlimiet. Vanaf vandaag mag er rekening gehouden worden met de werkelijke betalingsverplichting wanneer een klant met een Aflopend Krediet kan aantonen dat zijn betalingsverplichting lager ligt dan deze 2%. Dit ligt in lijn met het NHG-beleid.

Bij een Doorlopend Krediet is toetsen op werkelijke lasten niet mogelijk en blijft de toetsingsnorm 2%.

 

4. Bedrijfsstempel op werkgeversverklaring niet meer nodig

Bij een hypotheekaanvraag is de werkgeversverklaring één van de voorbehouden die een klant moet aanleveren. Vanaf vandaag accepteert Nationale-Nederlanden de werkgeversverklaring zonder bedrijfsstempel. Dit geldt ook voor hypotheekaanvragen met NHG.

 

5. Meenemen van huurinkomsten mogelijk bij bepalen maximale hypotheek

Vanaf vandaag is het mogelijk om huurinkomsten van een klant mee te nemen bij het budgetteren van de financiering. Hiervoor geldt de volgende berekening:

 1. De inkomsten uit verhuur worden voor 70% meegeteld.
 2. Deze huurinkomsten worden verminderd met de hypotheeklasten van de verhuurde woning. Wanneer het gaat om een hypotheek met een variabele rente, dan worden de hypotheeklasten gebaseerd op een maandlast op basis van de GHF-toetsrente en een 30-jarige annuïteit voor de restant hoofdsom.
 3. Het berekende huurinkomen wordt als volgt gebruteerd:
  • met een factor 1,5 voor een aanvrager die de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft
  • met een factor 1,2 voor een aanvrager die de AOW-leeftijd bereikt heeft

 

Bij het meenemen van huurinkomsten gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurinkomsten worden op het moment van de aanvraag gedurende een periode van minimaal 2 jaar ontvangen op een Nederlandse betaalrekening.
 • Er is sprake van een huurcontract.
 • De hypotheeklasten worden aangetoond door middel van een recent bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden).
 • Er is geen sprake van een huurbeding op basis waarvan de woning niet verhuurd mag worden (aangetoond door een verklaring van de betreffende geldverstrekker of door een kopie van de hypotheekakte).
 • De huurinkomsten komen niet uit kamerverhuur of verhuur van short-stay (zoals Airbnb) of recreatiewoningen.
 • De klant moet de huurinkomsten verpanden aan Nationale-Nederlanden als de verplichtingen van de hypotheek (die gebaseerd zijn op de huurinkomsten) niet nagekomen worden.


6. 
Depotakte opgenomen in de hypotheekakte

Bij hypotheekoffertes die uitgebracht zijn na 8 mei 2018 geldt dat de depotakte standaard opgenomen wordt in de hypotheekakte. Dit geldt zowel voor het (ver-)bouwdepot als het rentedepot. Als er sprake is van (ver-)bouw- of rentedepot bij een opname binnen de inschrijving/onderhandse verhoging, dan wordt de depotakte nog wel als losse akte naar de klant gestuurd.