Renteverlaging bij Syntrus tot NHG en tot 80% MW 0,05% 20 en 30 jaar vast per 9 mei 2017.

 

Gaat het tarief omlaag? Is er al een renteaanbod uitgebracht maar nog niet getekend door de klant? Dan mag, op het renteaanbod, het rentetarief handmatig aangepast worden. Laat de klant, bij de rentewijziging, een paraaf zetten.
klik hier voor de tarieven per 9 mei 2017