Merius Hypotheken wijzigt de rente per woensdag 2 mei 2018. Hieronder het nieuwe renteoverzicht geldig voor de aflosvormen: annuïtair, lineair en aflossingsvrij. De rente voor het overbruggingskrediet is een vaste rente voor de volledige looptijd van de overbrugging.

 

 

Automatisch lagere risicoklasse door aflossing
Met ingang van 1 mei 2018 verbeteren wij de voorwaarden voor nieuwe en bestaande klanten omtrent automatische rentedaling. Wanneer een klant zijn of haar hypotheek (extra) aflost en daardoor in een lagere risicoklasse terechtkomt, passen wij het rentepercentage van de lening voortaan automatisch aan.

Profiteren van waardestijging woning

Is de waarde van de woning tijdens de looptijd van de hypotheek gestegen? Dan kunnen klanten voortaan een verzoek indienen met daarbij een actueel taxatierapport of recente WOZ-beschikking waaruit de waardestijging blijkt. Met het aantonen van de waardestijging kan de lening ook in een lagere risicoklasse terechtkomen waardoor de maandlasten van de klant mogelijk dalen.