Vanaf 26 april 2018 wordt de QuickScan, bij hypotheekaanvragen voor zelfstandigen, afgeschaft. Het toetsinkomen van zelfstandigen, onder zowel NHG-voorwaarden en Aegon-normen, wordt voortaan door één van onderstaande onafhankelijke en deskundige partijen vastgesteld in een Rapport Inkomensbepaling Zelfstandige:

– Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag

– Pentrax advies te Nijmegen

– Overviewz te Barneveld

De klant, of u namens de klant, geeft de opdracht om het toetsinkomen vast te stellen rechtstreeks aan één van deze partijen. Er zijn kosten verbonden aan het laten opstellen van het Rapport Inkomensbepaling Zelfstandige. Deze kosten moet de klant zelf betalen aan de partij die het toetsinkomen vaststelt. Het Rapport Inkomensbepaling Zelfstandige wordt als voorbehoud opgevraagd in de offerte. Het toetsinkomen, zoals die door één van de partijen is vastgesteld in het Rapport Inkomensbepaling Zelfstandige, wordt door Aegon overgenomen in de beoordeling.

Voor meer informatie, over bijvoorbeeld de kosten en de voorwaarden voor het verkrijgen van Rapport Inkomensbepaling Zelfstandige, kunt u contact opnemen met één van de partijen.

Beheer

Ook voor aanvragen Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid wordt de QuickScan afgeschaft. Het Rapport Inkomensbepaling Zelfstandige wordt in de offerte als voorbehoud opgenomen. Het proces bij Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid blijft verder ongewijzigd.