De nieuwe rente gaat in op 19 april 2018

 

Kijk bijvoorbeeld eens naar het 20 jaars tarief
 
NHG 2,43 %
t/m 60% marktwaarde 2,51 %
t/m 80% marktwaarde 2,58 %
t/m 90% marktwaarde 2,70 %
meer dan 90% marktwaarde 2,89 %

 

Klik hier voor de nieuwe tarieven.

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 18 april a.s. vóór 16.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

 

Gaat het tarief omlaag? Is er al een renteaanbod uitgebracht maar nog niet getekend door de klant? Dan mag, op het renteaanbod, het rentetarief handmatig worden aangepast.
Laat de klant, bij deze rentewijziging, een paraaf zetten!