Overbruggingshypotheek niet verkocht onderpand

 

De Elan Plus Hypotheek maakt het mogelijk!

 

Het is u vast niet ontgaan, maar de Elan Plus Hypotheek van Hypotrust biedt een overbruggingshypotheek aan bij een niet verkocht onderpand. De acceptatiehandleiding wordt in juli 2018 aangepast. Hieronder vindt u alvast een samenvatting van de voorwaarden.

Voorwaarden

  • De verwachte verkooptermijn mag niet langer zijn dan 12 maanden ten opzichte van de vermoedelijke passeerdatum van de nieuwe hypotheek
  • De verwachte verkoopprijs en verkooptermijn moet worden aangetoond
  • De hoofdsom van de huidige lening moet door de hypotheekverstrekker worden aangetoond met een jaaroverzicht van maximaal 1 jaar oud
  • Er moet voor 12 maanden worden aangetoond dat de lasten van de oude woning en het overbruggingskrediet kunnen worden betaald.

 

Voor het aantonen van de verwachte verkoopprijs en de verwachte verkooptermijn moet in ieder geval één van de volgende documenten worden overlegd:

  • Verklaring van de verkopende makelaar met daarin vermeld de verwachte verkoopopbrengst, de verwachte verkooptermijn en de vraagprijs.
  • Taxatierapport (hoeft niet te worden gevalideerd)