Per 2 april 2018 eindigt de coulanceregeling van het nieuwe toetskader voor de berekening van de maximale hoofdsom bij energiebesparende voorzieningen (EBV). Voor lopende dossiers die volgens de oude methode zijn getoetst, moet uiterlijk 20 maart 2018 het dossier compleet zijn aangeleverd. Het bindend renteaanbod moet voor 2 april 2018 zijn uitgebracht.

Berekeningswijze vanaf 2 april 2018
Wordt er alleen geïnvesteerd in EBV? Dan is de marktwaarde van de woning, voordat de EBV zijn gerealiseerd, gelijk aan de marktwaarde vóór de verbouwing.

  • De maximale lening is in dat geval: 100% van de marktwaarde woning vóór verbouwing plus de gegeven EBV-kosten.
  • Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 106% van de marktwaarde ná verbouwing.

Is er sprake van een combinatie van EBV en een andere kwaliteitsverbetering?

  • De maximale lening is dan: 100% van de marktwaarde woning (exclusief waardevermeerdering door EBV, inclusief waardevermeerdering door andere kwaliteitsverbetering) plus de EBV-kosten.
  • Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 106% van de marktwaarde na verbouwing (inclusief waardevermeerdering door zowel EBV als andere kwaliteitsverbetering)

Meer informatie vindt u op de NHG website.

Bezoek website NHG