Met ingang van 28 februari 2018 verhogen ze de hypotheekrente van Aegon.
 

 

 Rentetype NHG Rente tot en met 67,5% van de marktwaarde Rente tot en met 81% van de marktwaarde Rente bij meer dan 81% van de marktwaarde
 t/m 15 jaar +0,10% +0,05% +0,05% +0,05%
 t/m 20 jaar +0,10% +0,05% +0,05% +0,05%
 t/m 25 jaar +0,10% +0,05% +0,05% +0,05%
 t/m 30 jaar +0,10% +0,05% +0,05% +0,05%
 

U leest meer over de rentewijziging in dit rentebericht. Dit vervangt het bericht van 24 januari 2018.

 

Let op!
– Geen verhoogde inschrijving mogelijk
– Geen EBV mogelijk
– ORV verplicht boven 80%

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 1 maart a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.