Met ingang van woensdag 31 januari 2018 wijzigen ze de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.

Rentewijziging (zowel NHG als niet-NHG):

Duur Mutatie
10 t/m 30 jaar +/+ 0,05%

 

Het hypotheekrenteoverzicht nr. 1 van 25 januari 2018 van ASR hypotheken komt hiermee te vervallen. Klik hier voor het nieuwe renteblad.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 30 januari a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.