Met ingang van 24 januari 2018 verhoogt Aegon de hypotheekrente. In de tabel hieronder ziet u precies wat de wijzigingen zijn.
 Rentetype NHG Rente tot en met 67,5% van de marktwaarde Rente tot en met 81% van de marktwaarde Rente bij meer dan 81% van de marktwaarde
 t/m 15 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,15%
 t/m 20 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,15%
 t/m 25 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,15%
 t/m 30 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,15%
 

U leest meer over de rentewijziging in dit rentebericht. Dit vervangt het bericht van 10 januari 2018.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 25 januari a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.