Op 20 januari 2018 verhoogt Delta Lloyd de vaste rentes. De variabele rente voor februari blijft gelijk.

 

Wat houdt de renteverhoging in?
De vaste rentes wijzigen als volgt:

 

Rentevaste periode
NHG
Niet-NHG
1 jaar
0,15%
0,15%
2 jaar
0,15%
0,15%
5 jaar
0,15%
0,15%
6 jaar
0,15%
0,15%
7 jaar
0,15%
0,15%
10 jaar
0,15%
0,15%
15 jaar
0,15%
0,15%
20 jaar
0,15%
0,15%
30 jaar
0,15%
0,15%

 

Overbruggingsrente
De overbruggingsrente wordt ook verhoogd en wordt 2,97%. Dit tarief geldt voor hypotheken met Delta Lloyd Leven of Delta Lloyd Hypotheken* als geldgever.

 

Actuele rentes
De actuele rentes vindt u in de rentematrix op deltalloyd.nl voor adviseurs.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 19 januari a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.