Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheekrente tarieven per 19 januari 2018 als volgt:

1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 jaar vast + 0,05%

 

Het tarief voor een Overbruggingskrediet wijzigt in 2,60%

Klik hier voor het nieuwe renteoverzicht, geldig vanaf 19 januari 2018.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 18 januari a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.