Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheektarieven per 22 december 2017 als volgt:

 

1 en 2 jaar +0,10%

 

De tarieven voor de overige rentevaste perioden blijven ongewijzigd.

Klik hier voor het nieuwe renteoverzicht,

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 21 december a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.